A+ R A-

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ POLİTİKAMIZ

Vizyonumuz; Üniversitemizin ve  bünyesindeki Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalar Laboratuvarlarının uluslararasında imajını iyileştirmektir.
Misyonumuz; Üniversitemizin ve  bünyesindeki Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalar Laboratuvarlarının  uluslararası güvenilirliğini arttırmaktır.
Politikamız; Üniversitemiz bünyesindeki Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalar Laboratuvarlarında vermiş olduğumuz deney hizmetlerini TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun Akreditasyon şartlarında gerçekleştirmek ve sürekli geliştirmek temel amacımızdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere:

    Bütün bilimsel araştırmalar ve deneylerin uluslararasında kabul görmesi,
    Laboratuvarlarımızdaki bilgilerin güvenliği ve gizliliğinin sağlanması,
    Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız ve bağımsız olarak yürütülmesi,
    Deneylerin belirtilen metodlara, standardlara, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak sürekli eğitilmiş laboratuvar personeli ile gerçekleştirilmesi,
    Özel sektör ve kamudaki diğer bilimsel ve akademik kuruluşlarla işbirliği yapılması,
    Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,
    Laboratuvar Kalite Sistemimizin çalışanlarımızın da katılımıyla sürekli iyileştirilmesi,

kalite politikamızdır. Laboratuvar personeli, kalite politikası ve dokümanlarını bilmek ve uygulamakla sorumludur. Laboratuvarı Yönetimi olarak yönetim sistemi prensiplerine bağlı kalmayı ve sistemi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.


20.05.2013 Rev. 00
Prof. Dr. Sedat AĞAN
Laboratuvar Müdürü


joomla 1.7