A+ R A-

---KROMATOGRAFİ ve KİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI

 1. Hplc (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi)
 2. Gaz Kromotografisi – Kütle Spektrometresi (Gc\Ms)
 3. Bet Yüzey Alanı Tayin Cihazı
 4. Zeta Sızer Nano
 5. Temas Açısı Ölçüm Cihazı (Contact Angle)
 6. Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (Aas)
 7. Uv-Vis Spektrofotometre
 8. Fourıer Transform Infrared Spektrometresi
 9. Ft-Ir  &Raman
 10. Raman
 11. Elementel Analiz
 12. DSC(Differential scanning calorimetry)
 13. TGA(Thermogravimetric Analyzer)
 14. FLAŞ Kromatografi Cihazı
 15. Otomatik Ekstraksiyon (Sokshlet)  Cihazı

---MOLEKÜLER BİYOLOJİ

 1. Real Time PCR
 2. Elisa Reader
 3. Thermal Cycler PCR
 4. Qubit
 5. Sogutmalı Santrifüj
 6. Western Blot
 7. Hibridizasyon fırını

---BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARLARI

 1. Lüminometre
 2. Thermal Cycler PCR
 3. Çok Katlı Çalkalamalı İnkübatör
 4. Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı
 5. Laminar Flow Kabin
 6. Sonikatör
 7. Hotplate
 8. İnkübatör
 9. Sogutmalı santrifüj

---HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

 1. Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemleri-xCELLigence
 2. İnverted Mikroskop
 3. Laminar Flow Kabin
 4. Otomatik Hücre Sayım Cihazı-Countess
 5. Sogutmalı santrifüj
 6. Liyofilizatör
 7. Cytospin

---DOKU BİLİMLERİ LABORATUVARI

 1. Kriyostat
 2. Tam otomatik doku takip cihazı
 3. Parafin gömme cihazı
 4. Su banyosu
 5. Tam otomatik rotary mikrotom
 6. Tissue array
 7. Mixing block
 8. Qubit
 9. Western Blot
 10. Dikey elektroforez
 11. Yatay elektroforez
 12. Jel görüntüleme cihazı
 13. Floresan ataşmanlı araştırma mikroskobu
 14. Stereo investigator mikroskop
 15. Mikroenjeksiyon-Manipülasyon cihazı

---MANYETİK ALINGANLIK VE ÖZDİRENÇ ÖLÇÜM LAB

---ELEKTRON MİKROSKOBU

---X-IŞINI LABORATUVARLARI

---Diğer Cihazlar

 1. Karbondioksitli etüv
 2. Otoklav
 3. Analitik terazi
 4. Laminar flow kabinler
 5. -40 ve -80 derin dondurucu
 6. Laboratuar tipi bulaşık makinesi
 7. Homojenizatör
 8. Soğutmalı etüv
 9. Rotary Evaporator
 10. Saf Su Ve Ultra Saf Su Cihazı
 11. Basit ekstraksiyon cihazı
 12. Çalkalamalı su banyoları
 13. Etüvler
 14. Vorteksler
 15. Mikserler
 16. Çalkalamalı inkübatör
 17. Manyetik karıştırıcılar
 18. pH metreler
 19. Çeker ocak
 20. Vakum pombala

joomla 1.7