2011 Copyright © All rights reserved. Designed  By Erdem YASAR.
Form ve Dökümanlar
Nasıl Ulaşabilirim?
Diğer Cihazlar
Tel: 0 318 35742 42 /1356
Rigaku X-ışınları Tek Kristal Difraktometresi

Mössbauer Spektrometresi
JEOL 30kV SEM
DSC
KUBTAL bünyesinde bulunan Elektron Mikroskobu Laboratuvarında JEM3010 300kV luk Geçirim Elektron Mikroskobu(TEM),  JEM100 SX 100Kv luk Geçirim Elektron Mikroskobu(TEM) ve JSM5600 30kV luk Taramalı Elektron Mikroskobu(SEM) bulunmaktadır. Ayrıca numune hazırlama odası, ultra mikrotom odası, altın ve karbon kaplama cihazları ve DSC sistemi yer almaktadır. Bu cihazlarla sağlık bilimleri (tıp, veteriner), temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji) ve mühendislik bilimleri alanlarına ait örnekler incelenebilmektedir.
Mikroskobu Laboratuvarı